Thema/project

Voor thema/project bijeenkomsten zal de stichting vollegrond zoveel mogelijk aansluiting zoeken binnen haar relatienetwerk om praktische teelt vraagstukken beantwoord te krijgen, zoals:

  • ontwikkelingen in vergroening gewasbescherming en bemesting
  • ontwikkeling automatisering
  • rassenproeven
  • emissie beperking
  • foliemanagement