• Home
  • Thema/project

Thema/project

Voor thema/project bijeenkomsten zal de stichting vollegrond zoveel mogelijk aansluiting zoeken binnen haar relatienetwerk om praktische teelt vraagstukken beantwoord te krijgen, zoals:

  • ontwikkelingen in vergroening gewasbescherming en bemesting
  • ontwikkeling automatisering
  • rassenproeven
  • emissie beperking
  • foliemanagement

Plasma Activated

Stichting Vollegrond en Vitalfluid werken samen aan het project “Met plasma activated water naar een vollegondsgroenteteelt met minder

Gewasbeschermingsmiddelen””

Zie ook www.vitalfluid.nl

Meer info over het project : 06 53 16 09 67