• Home
  • Teeltbegeleiding

Teeltbegeleiding

“Stichting Vollegrond” met een groot aandeel in de teelt van asperges, verzorgt de teeltbegeleiding i.s.m. Chris van Laarhoven Tuinbouw Advies voor diverse gewassen.

Als specialist bodem- en bemesting adviseert hij al meer dan 25 jaar groentetelers in het Zuid-Oostelijk Zandgebied, door gebruik te maken van bodem- en gewasanalyses (plantsapmetingen).

De laatste jaren heeft hij dit uitgebreid met wortelonderzoek in de teelt van asperge. Dit levert aanvullende informatie op m.b.t. opbrengstpotentieel van het gewas en “fine-tuning” voor de bemesting.

Teeltbegeleiding voor :

  • asperges                                                     
  • prei
  • rabarber

Geïnteresseerd ?

Bel rechtstreeks Chris van Laarhoven 06-51 59 05 50 Of mail : chris@vanlaarhoventuinbouwadvies.nl voor tarieven en condities.

Plasma Activated

Stichting Vollegrond en Vitalfluid werken samen aan het project “Met plasma activated water naar een vollegondsgroenteteelt met minder

Gewasbeschermingsmiddelen””

Zie ook www.vitalfluid.nl

Meer info over het project : 06 53 16 09 67