Teeltbegeleiding

“Stichting Vollegrond” met een groot aandeel in de teelt van asperges, verzorgt de teeltbegeleiding i.s.m. Chris van Laarhoven Tuinbouw Advies voor diverse gewassen.

Als specialist bodem- en bemesting adviseert hij al meer dan 25 jaar groentetelers in het Zuid-Oostelijk Zandgebied, door gebruik te maken van bodem- en gewasanalyses (plantsapmetingen).

De laatste jaren heeft hij dit uitgebreid met wortelonderzoek in de teelt van asperge. Dit levert aanvullende informatie op m.b.t. opbrengstpotentieel van het gewas en “fine-tuning” voor de bemesting.

Teeltbegeleiding voor :

  • asperges                                                     
  • prei
  • rabarber

Geïnteresseerd ?

Bel rechtstreeks Chris van Laarhoven 06-51 59 05 50 Of mail : chris@vanlaarhoventuinbouwadvies.nl voor tarieven en condities.