Contributie

Voor dit bedrag wordt u automatisch meerdere malen  per jaar uitgenodigd om deel te kunnen nemen aan veldexcursies en thema(project) bijeenkomst(en) van onderstaande gewassen:

  • asperge
  • Prei
  • rabarber 

Wilt u ook deelnemen ?   Vul het formulier in op deze pagina

Deelname is voor de periode van 1 jaar vanaf aanmelding, bij opzegging is geen restitutie mogelijk.Deelname wordt jaarlijks verlengd onder voorbehoud van een opzegtermijn van twee maanden*Stichting vollegrond behoud zich te allen tijde het recht voor, en zonder opgaaf van reden, deelname aan de activiteiten van stichting vollegrond te ontzeggen.

Veldexcursies

Stichting “Vollegrond” organiseert jaarlijks meerdere veldexcursies. Afhankelijk van het thema zal dit in samenwerking zijn met Chris van Laarhoven Tuinbouw Advies of met andere partners binnen ons relatienetwerk.

Deelnameformulier

Lid LTO of veiling ZON?
ja
nee
Ik ga akkoord met de contributie van €120,-
ja
*LTO / veiling ZON leden betalen €90,- contributie