Stichting Vollegrond

Advies asperges naar “stichting vollegrond”

Met de oprichting van “stichting vollegrond” zullen diverse stilgevallen activiteiten voor de aspergeteelt worden opgepakt. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit Limburgse vollegrondstelers welke goed bekend zijn met de vraagstukken uit de praktijk en 2 fte ter beschikking hebben. Met als hoofdgewas Asperge wilt de stichting echter ook faciliteren in de gewassen Prei en Rabarber.

Stichting vollegrond verzorgt de teeltbegeleiding in samenwerking met Chris van Laarhoven tuinbouw advies voor asperges , prei en rabarber. Ook de veldexcursies zullen in samenwerking met Chris van Laarhoven tuinbouw advies worden opgezet en waar mogelijk worden ondersteund door partners uit ons relatienetwerk.

Met de opzet van themabijeenkomsten zal in overleg met onze deelnemende telers worden afgestemd welke thema’s prioriteit hebben.Projectopzet om teeltvraagstukken beantwoord te krijgen zal eveneens in overleg met deelnemende telers en ondersteunende partijen worden uitgevoerd.

Voor de gewassen asperge ,prei, en rabarber zal jaarlijks een gewasdag worden georganiseerd om de laatste ontwikkelingen te presenteren.

Voor vragen/opmerkingen zijn wij altijd bereid het gesprek aan te gaan.

Gewasdagen

Jaarlijks zal de stichting vollegrond voor asperge , prei en rabarber een relatie dag organiseren. Op deze dagen zal een zo breed mogelijk aanbod van stakeholders de laatste ontwikkelingen presenteren.

<

Veldexcursies

Stichting “Vollegrond” organiseert jaarlijks meerdere veldexcursies. Afhankelijk van het thema zal dit in samenwerking zijn met Chris van Laarhoven Tuinbouw Advies of met andere partners binnen ons relatienetwerk.

snel contact

Plasma Activated

Stichting Vollegrond en Vitalfluid werken samen aan het project “Met plasma activated water naar een vollegondsgroenteteelt met minder

Gewasbeschermingsmiddelen””

Zie ook www.vitalfluid.nl

Meer info over het project : 06 53 16 09 67

 

waar zitten we